MỐC NẠP TÍCH LŨY

 

500k : 1 Hộp Wing1 + 10 Box Kundun +5

1tr  : 2 Hộp RingPedan + 20 Box Kundun +5

2tr  : 4 Hộp RingPedan + 30 Box Kundun +5

5tr  : 4 Hộp Lông Vũ hoặc HHHT + 30 Box Kundun +5

10tr : 3 Hộp Vũ Khí Rồng + 30 Box Kundun +5

20tr : 50 Box Item 380 + 3 Hộp Vũ Khí Rồng

 

*** Cách nhận quà mốc nạp th́ anh em đi vào game ở lorencia có NPC Mốc Nạp Tích Lũy, anh em cất sạch sẽ hết đồ ở thùng đồ trên người rồi kích vào nó để nhận quà nhé

 

Mọi thắc mắc liên hệ : 0968.368.669

Face: https://www.facebook.com/www.Muhalong.vn/?ref=page_internal