Hỗ trợ member vào sau Code cực hót đuổi tốp dễ dàng


Hot Online: 0968.368.669

Các Lệnh, Auto Cơ Bản

 • /post
 • /reset
 • /resetvip
 • /autoreset
 • /ghilo đánh lô
 • /ghide đánh đề
 • /str /agi /vit /ene /cmd
 • /nhiemvu
 • /suadiem
 • /suacapdo
 • /sangdw /sangdk /sangef /sangmg /sangdl
 • F5: Auto đánh và di chuột trong phạm vi
 • F6: Auto kích chuột phải
 • F7: Auto kẹp chuột tự đánh chưởng Skill
 • F8: Stop Auto F5 F6
 • F9: Xoay vòng tròn MG chiến, Ef, DL
 • F10: Hiện menu Auto
 • F11: Khóa chuột để ra ngoài chát chít
 • F12: Ẩn hiện game MU
 • Home: Bật tắt 3DCamera cuộn chuột giữa
 • End: Hồi phục 3DCamera về mặc định
 • Tab: Bật tắt bản đồ nhỏ Minimap
 • Ctrl: Bật tắt Auto PK chỉ cần ấn 1 lần
 • Các Sựu Kiện

 • Devil Square
 • Blood Castle
 • Chaos Castle
 • Castle Siege
 • Kundun Kalima7
 • Golden Invasion
 • White Wizard
 • Red Dragon
 • Boss MapVip
 • Người Xương Săn Ngọc